La Firma

Bufet d'advocats orientat a l'atenció integral de l'empresa i particulars

Laporta & Arbós está format per un equip multidisciplinar amb professionals procedents de l’àmbit empresarial, polític i administratiu dedicat a l’atenció integral d’empreses i particulars.

La diversitat dels clients, tant locals com estrangers, així com la varietat dels assumptes en els quals hem intervingut, ha fet que els membres de la firma s’especialitzessin en diferents matèries del Dret, el que ens permet oferir cobertura a pràcticament totes les àrees jurídiques i legals existents.

Els serveis inclouen assessorament legal en dret corporatiu, fiscal i tributari, dret civil, immobiliari, així com assessorament en inversions, finances, mercats de capitals i resolució de conflictes.

Noves àrees d’actuació han anat prenent força els darrers anys a Laporta & Arbós donada la trajectòria i experiència dels seus integrants: l’assessorament en Dret de l’Esport i Gestió Esportiva tant per a esportistes professionals com per a clubs i institucions i l’àrea en Projectes i Infraestructures Internacionals, el que augmenta el marc d’actuació de la firma.

Filosofia

La firma Laporta & Arbós es basa en tres conceptes esencials: especialització, cooperació i servei integral i eficaç al client.

Una de les nostres característiques distintives és la pràctica del Dret emmarcada en principis d’especialització i eficàcia, conjuntament amb una atenció personalitzada i integral als clients. Aquesta qualitat, sumada a la capacitat acadèmica dels nostres professionals, ha donat com a resultat el creixement i la permanència dels clients a través del temps.

Laporta & Arbós està integrat per advocats que exerceixen l’advocacia com a professió liberal, sense perdre els seus caràcters originaris per practicar-la fent servir mètodes d’organització que provenen del camp empresarial. La cooperació amb professionals economistes ha suposat l’ampliació del nostre àmbit d’actuació orientada a l’adaptació de l’assessorament i al servei a les necessitats de la societat.

La qualitat dels nostres professionals és un aspecte fonamental. Per això posem la màxima atenció en la selecció dels nostres integrants no només respecte de les seves qualitats professionals sinó també humanes. A més, fomentem el perfeccionament mitjançant l’actuació acadèmica i l’educació contínua, tant en l’àmbit nacional com internacional.

Història

Laporta & Arbós és un bufet d’advocats de Barcelona. Va iniciar la seva activitat professional el Juliol de 1988 amb només quatre advocats, incloent-hi socis i associats.

En l’actualitat disposem d’una estructura que ens permet oferir un assessorament integral a empreses i particulars en tots els àmbits, gràcies a la cooperació entre els membres de l’organització.

No obstant el creixement experimentat en els darrers anys, els integrants del bufet hem mantingut la ferma decisió de conservar la cultura i els valors que ens van permetre distingir i guanyar la confiança dels clients des de la seva fundació.