Successions i família

Dret successori i qüestions de família

Laporta & Arbós disposa de professionals amb àmplia experiència en dret successori i matrimonial que ofereixen acompanyament, professionalitat i confiança al client i vetllen en tot moment pels seus drets i interessos. 

Els nostres serveis comprenen no només el seu aspecte processal, sinó també la pràctica de les qüestions extrajudicials vinculades.

L’assessorament ofert comprèn, entre d’altres, els següents serveis:

 • Redacció de pactes o acords prematrimonials i convenis reguladors.
 • Resolució de conflictes de forma judicial o extrajudicial en separacions i divorcis:
  • regulació de guarda i custòdia dels menors i règim de visites
  • ús del domicili familiar
  • pensions compensatòries
  • liquidació de societat legal de guanys
 • Representació en processos judicials d’incapacitació, reclamació d’aliments, i filiació.
 • Modificiació de mesures de sentències de divorci.
 • Parella de fet.
 • Processos successoris judicials i extrajudicials.
 • Assessorament, redacció i confecció de particions d’herències i testaments, donacions, legítimes.
 • Planificació del patrimoni familiar.
 • Assessorament respecte de successions nacionals o estrangeres amb béns en diversos països i pel que fa a qüestions derivades de fideïcomisos testamentaris internacionals.