Esportistes Professionals

Assessorem l'esportista en matèria fiscal, processal, laboral i patrimonial

Laporta & Arbós ofereix un assessorament legal integral a esportistes professionals.

Analitzem la situació fiscal de l’esportista i dissenyem l’estructura més eficient.

 • Assessorament fiscal referent a l’explotació dels drets d’imatge de l’esportista i a la promoció de la seva carrera professional.
 • Anàlisi de la situació patrimonial i assessorament fiscal patrimonial.
 • Anàlisi de residència fiscal i assessorament en matèria de tributació internacional.
 • Assessorem l’esportista pel que fa a la fiscalitat dels contractes, declaracions de renda i IRNR, inspeccions fiscals i recursos. Oferim un assessorament fiscal continuat en tot el relatiu a les seves entitats personals.
 • Assessorament mercantil en la formalització de contractes de l’esportista amb clubs, marques esportives, agents i els contractes relatius a inversions i negocis que l’esportista tingui interès a subscriure, així com en els contractes per a l’explotació dels seus drets d’imatge.

Guiem i oferim a l’esportista els vehicles més apropiats per administrar el seu patrimoni.

Com a experts en dret immobiliari des de Laporta & Arbós assessorem l’esportista en totes les inversions que realitza en aquest sector:

 • Contractes de compravenda de cases i pisos.
 • Participació en fons d’inversió immobiliaris.
 • Arrendaments de pisos i locals de negoci.

Assessorem l’esportista en matèria processal i laboral.

 • Defensem l’esportista en tot tipus de plets.
 • Intervenim com a direcció lletrada en els procediments que es coneixen a la jurisdicció ordinària o en Arbitratges davant el CAS/TAS i altres institucions.
 • Assessorem l’esportista en matèria laboral del seu interès: plets laborals, resolució i extinció de contractes i procediments en matèria disciplinària.
 • En matèria d’estrangeria, especialment en els relatius a permisos de residència i treball, reagrupacions familiars i obtenció de la nacionalitat.