Política de privacitat

Informació als usuaris de l’existència de fitxer i sol·licitud del consentiment per al tractament automatitzat de les dades: En relació amb les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris d’Internet (en endavant, “l’Usuari”) que visitin aquesta pàgina web en qualsevol dels formularis o a través del correu electrònic, Laporta & Arbós Advocats Associats, S.L. (en endavant, “el Prestador del Servei”) compleix estrictament la normativa vigent establerta en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació que la desenvolupa i informa a l’Usuari que les esmentades dades, seran incloses en un fitxer per al seu tractament automatitzat, atorgant aquest el seu consentiment mitjançant el lliurament de les seves dades.

Finalitat del tractament: El Prestador del Servei recull determinades dades personals que són introduïdes per l’Usuari al formulari o al correu electrònic de contacte accessible desde la página web. El Prestador del Servei tractarà aquestes dades per la simple resolució de la seva consulta. En tot cas, les dades recollides i tractades pel Prestador del Servei són les bàsiques i imprescindibles per a les finalitats anteriorment assenyalades.

Obligatorietat de la introducció de les dades: Els camps de sol.licitud de dades en el formulari existent, requereixen una resposta obligatòria i de no ser coberts, implicaria la impossibilitat de remetre la consulta.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició: L’Usuari que introdueixi les seves dades personals al formulari o correu electrònic de contacte, estarà facultat a exercitar els  drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició sol•licitant-ho per correu postal a Laporta & Arbós Advocats Associats, S.L., Av. Diagonal, 469, 6è 1a C.P. 08036 a Barcelona, incloent còpia del DNI, o document identificatiu equivalent, del titular de les dades. El Prestador del Servei es compromet al respecte i confidencialitat absoluta en la recollida i tractament de les dades personals de l’Usuari, declarant el seu compromís en la no cessió de les mateixes a tercers en cap cas, sense comptar amb el previ consentiment dels seus titulars.

Seguretat: El Prestador del Servei assegura l’absoluta confidencialitat i privacitat en el tractament de les dades personals recollides i és per això que ha adoptat mesures essencials de seguretat per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i garantir així la seva integritat i seguretat, especialment les previstes al Reial Decret 994/1999, d’11 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. El Prestador del Servei no serà responsable, en cap cas, de les incidències que puguin sorgir en relació de les dades personals quan es derivin, bé d’un atac o accés no autoritzat als sistemes produït en una forma que sigui impossible de detectar per les mesures de seguretat implantades, legalment obligatòries.

Veracitat de les dades: L’Usuari és responsable de la veracitat de les seves dades, comprometent-se a no introduir dades falses i a procedir a la modificació de les mateixes si fos necessari.