Mercantil i Societari

Constitució de societats i reorganitzacions empresarials i societaries

Laporta & Arbós ofereix un assessorament mercantil integral amb un enfocament innovador i pragmàtic. Brindem als nostres clients serveis legals en tots els aspectes del treball corporatiu.

Som experts en Dret Societari i tenim experiència contrastada en reorganitzacions empresarials i societaris i en la constitució de Societats.

L’experiència empresarial dels nostres advocats permet assessorar i dissenyar les diverses formes d’organització empresarial proporcionant protecció a l’empresa en la seva activitat.

L’assessorament ofert comprèn, entre d’altres, els següents serveis:

  • Elaboració i redacció d’actes.
  • Comptes anuals, tancament de l’exercici social i dipòsit de comptes al Registre mercantil.
  • Elaboració i redacció de modificacions estatutàries, ampliacions i reduccions de capital, transformació de societats, adquisicions, fusions i escissions de societats, dissolucions i liquidacions.
  • Assessorament en les diverses formes de finançament societari així com sobre estructures corporatives i altres formes de reestructuració empresarials així com estructures societàries join-ventures i hòldings.
  • Experts en elaboració i redacció de contractes mercantils de tota mena: compravenda mercantil, permuta, cessió de crèdits; transport; comissió, distribució, franquícia, subministre, col·laboració, mediació, engineering i transferència de tecnologia, leasing, renting i factoring; assegurances; dipòsit; préstec; comptes en participació; fiança, penyora, i hipoteca.
  • Dret Concursal: direcció lletrada de concursos de creditors i defensa dels interessos dels clients afectats per aquesta circumstància.
  • Dret Bancari i suport al client davant d’entitats financeres per tal d’obtenir finançament en el seu projecte empresarial.