Inmobiliari i Urbanisme

Dret inmobiliari, urbanístic i de l'edificació

Laporta & Arbós ofereix assessorament legal en totes les matèries relacionades amb la construcció, promoció, finançament i inversió immobiliària i urbanística

Negocis inmobiliaris

Assessorem jurídicament tan a promotors i constructors com a propietaris particulars en el planejament, desenvolupament i en operacions de promocions immobiliàries de tota mena.

Així mateix, el nostre Bufet compte amb professionals especialitzats en l’assessorament i contractació dels negocis jurídics propis d’aquesta àrea legal:

 • Compravendes
 • Arrendaments urbans i rústics
 • Servituds
 • Permutes
 • Drets de superfície

Urbanisme

Laporta & Arbós brinda assessorament en relació als següents aspectes:

 • Planejament: assessorament, redacció, impugnació i tramitació de plans urbanístics municipals, plans parcials, plans de millora urbana, plans especials.
 • Gestió urbanística: juntes de compensació, entitats de conservació, reparcel•lacions, expropiacions, convenis urbanístics.
 • Tots els àmbits propis de la disciplina urbanística: llicències urbanístiques i implantacions industrials i comercials.

Planificació i Construcció

Laporta & Arbós ofereix assessorament integral a empreses constructores, concessionàries d’obres o serveis públics que inclouen les actuacions tan administratives com judicials en tota l’àrea d’especialització.

El nostres advocats tenen especial participació en l’assessorament integral a empreses titulars de l’explotació de concessions vials.

L’assessorament ofert comprèn, entre d’altres, els següents serveis:

 • Llicències d’edificació
 • Defectes i patologies en la construcció: responsabilitat contractual i extracontractual (desenal)
 • Concursos i subhastes de les administracions públiques
 • Contractació administrativa d’obres
 • Obligacions i contractes tipificats del sector de la construcció: contractes d’obres, permutes per edificació futura, comptes en participació, cooperatives d’habitatge.