Fiscal i Tributari

Consultoria econòmica i financera

Laporta & Arbós brinda als seus clients un assessorament integral i personalitzat en l’àmbit fiscal i comptable, procediments tributaris i en recursos i reclamacions.

Els serveis en aquesta àrea comprèn:

Registre comptable

  • Assessorament respecte de qualsevol consulta relativa a la normativa comptable i el processament de la informació.
  • Informació i actualització de les novetats comptables.

Gestió d’obligacions tributàries

  • Confecció i presentació de declaracions i liquidacions tributàries.
  • Càlcul i liquidació de l’impost sobre Societats.
  • Confecció i dipòsit anual al Registre Mercantil dels Llibres Comptables i els Comptes Anuals de la societat.
  • Informació i actualització de les novetats fiscals.

Assessorament fiscal i tributari

  • Planificació tributària nacional mitjançant un anàlisi complet de les qüestions tributàries afectes a l’activitat ordinària de la societat, a efectes d’assegurar l’aplicació correcta i més beneficiosa de la normativa fiscal.
  • Resolució de consultes fiscals, comptables i financeres relatives a l’activitat ordinària de la societat.
  • Informació i actualització de la normativa fiscal i tributària aplicable.