Dret Bancari

Entitats bancàries i particulars

Laporta & Arbós posseeix una àmplia experiència en l’assessorament judicial i extrajudicial a entitats financeres, empreses i inversors particulars en els més diversos àmbits operacionals del mercat.

Ocupen un lloc rellevant l’assessorament en drets de l’assegurat, amb especial incidència en les següents matèries:

  • Cláusules sòl
  • Titulacions
  • Execucions hipotecàries
  • Participacions preferents
  • Reclamació de despeses hipotecaris
  • Dació en pagament
  • Swaps o permutes financeres
  • Desocupacions i sanejaments inmobiliaris