Assegurances

Assessorament legal en assegurances

Laporta & Arbós té una gran experiència en temes vinculats amb el dret d’assegurances, inclosa l’atenció de carteres de judicis i l’assessorament a companyies multinacionals respecte del règim legal a Espanya.

L’assessorament ofert comprèn, entre d’altres, els següents serveis:

  • Assessorament a productors d’assegurances.
  • Redacció i interpretació de pòlisses d’assegurances.
  • Assegurances de vida, de salut, de responsabilitat civil, d’incendi, de responsabilitat per producte, de mala praxi professional, de directors i gerents, d’errors i omissions i integrals bancaris, de risc de treball.
  • Solució de controvèrsies en temes d’assegurances i reassegurances, judicialment o per mitjà de mètodes alternatius.

Els professionals d’aquesta àrea estan altament especialitzat en pòlisses d’Assegurances de Risc a través de la Companyia Espanyola d’Assegurances de Crèdito y Caución, SA.

Com a servei addicional a través de la nostra corredoria d’assegurances Assegubarna, oferim assessorament, servei i emissió de pòlisses per a tot tipus d’assegurances particulars, vida risc, vida estalvi, plans de pensions, fons d’inversió, salut, subsidi per baixa laboral, comerços, empreses, pimes, responsabilitat civil, accidents individuals, accidents col·lectius i automòbils, entre d’altres.

Tot això en col·laboració amb les companyies més solvents i mereixedores de la nostra confiança, oferint les prestacions que més s’ajustin a les necessitats dels nostres clients, amb l’objectiu que resulti de la seva màxima satisfacció.